TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

KAMUOYUNA DUYURU


02.07.2021 itibarıyla tasfiye çalışmalarına başlanan Tasfiye Halinde İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ’nin alacak kayıt-kabul işlemlerine başlanacaktır. Bu kapsamda hak sahiplerinin, Tasfiye Halinde İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ’nin Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 24 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki şirket merkezine Tasfiye Halinde İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi Tasfiye Komisyonu”na hitaben yazılacak ıslak imzalı dilekçelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mevzuat gereği telefon ve elektronik posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Ancak 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7394 sayılı Kanunun 34. maddesiyle 6361 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9’uncu madde kapsamında, tasarruf finansman sözleşmeleri Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. (Birevim A.Ş.) devredilenlerden Birevim AŞ ile yeni sözleşme imzalayanların ve Birevim AŞ’ye devredildikten sonra sözleşmesini fesheden sözleşme sahiplerinin alacak kaydı başvurusu yapmamaları gerekmektedir. Sözleşmesini fesheden sözleşme sahiplerinin organizasyon ücretlerinin %80’lik kısmı sıra cetveline kaydedilecek olduğundan, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

İşçi alacakları veya diğer her türlü alacak kapsamında Tasfiye Halinde İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ’e başvuruda bulunacak hak sahipleri, işçi alacakları başvuru formu örneği ve diğer alacaklar başvuru formu örneğine aşağıda yer alan bağlantı linklerine tıklayarak ulaşabilirler.

Hak sahipleri danışmak istedikleri hususlar için Tasfiye Halinde İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ’nin 444 00 14 no.lu çağrı merkezine ulaşabilirler.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİMYATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. TASFİYE KOMİSYONU

İşçi alacakları başvuru formu örneği
Diğer alacaklar başvuru formu örneği

Adres:Tasfiye Halinde İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 24 Üsküdar/İSTANBUL

Çağrı Merkezi : 444 00 14 -0 850 259 63 79 Mail Adresi : info@ikizlerevim.com16.05.2022

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNDAN

TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNİN

FİİLÎ DEVİR-TESLİM DUYURUSU


15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı kanunun gereği, tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen şirketlerin müşteri sözleşmelerinin devredilmesi için imzalar atılmış ve bugün itibarıyla sözleşmelerin fiilî olarak, bizzat elden devir-teslim işlemlerine başlanmıştır.

Devreden şirket, sözleşmeleri teslim ettikten sonra, kısa mesaj ile sözleşmenin hangi şirkete devredildiğini müşteriye bildirecektir. Sözleşmeyi devralan şirket de müşterilerle iletişime geçecektir.

Sözleşmeleri devralan şirketlerde gereksiz yoğunlaşma olmaması ve işlemlerin hızlı şekilde yürütülebilmesi için, kısa mesaj gelmeden, yeni şirkete başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.

Sözleşmelerin hangi şirkete devredileceği daha önceki basın açıklamasında duyurulmuştur:

https://www.tmsf.org.tr/tr/Basin/List/tasarruf-finansman-sozlesmelerinin-devir-duyurusu

Sözleşmeler devredildikten sonra, sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili sıkça sorulan sorulara Kurumuzun internet sitesinde detaylı olarak cevap verilmiştir:

https://www.tmsf.org.tr/tr/Tmsf/Finansman/devirsureci.soru

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çağrı Merkezi : 444 00 14 -0 850 259 63 79     /    Mail Adresi : info@ikizlerevim.com

Adres:

TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.
Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 24
Üsküdar/İSTANBUL